Obon (Vėlinės)

Lietuvoje turime puikią tradiciją pagerbti įšėjusiųjų Anapilin. Lapkričio pirmosiomis  dienomis lankome kapus  ir susitinkame  (mintyse) su tais, kurių jau nebėra.

Japonų vėlinės – obonas prasideda rugpjūčio viduryje ir trunka tris dienas. Kitose Japonijos vietose obonas prasideda mėnesiu anksčiau. Užsidaro visos valstybinės įstaigos. Gyvenantys kituose miestuose grįžta į gimtus namus, lanko kapus ir giminaičius.Tai tarsi šeimų susijungimo metas.

Japonai galvoja, kad kiekvienais metais , per oboną, mirusųjų sielos grįžta į šį pasaulį aplankyti savo artimųjų.Todėl jų priėmimui reikia tinkamai pasiruošti. Pirmąją dieną  namuose pakabinamas žibintas ir dvasios kviečiamos grįžti (mukae-bon).Taip pat uždegamas žibintas lauke, prieš namus (mukae-bi), padedantis dvasioms surasti kelią.Tvarkomi namai. Namuose įrengiami altorėliai – butsudan mirusiojo garbei. Aukojamas maistas( prie altorėlio  dažniausiai padedami vaisiai, mochi -ryžių pyragėliai).Smilkalų kvapas jaučiamas kiekvienoje  namų kertelėje, pagodose . Lankomi kapai, einama melstis į pagodas.

Viena iš tradicijų yra bon- odori šokis. Šokamas pritariant japoniškiems būgnams- taiko.Tai šokis padedantis dvasioms lengviau surasti kelia į gyvųjų pasaulį.

Paskutiniąją dieną dvasios kviečiamos palikti namus(okuri-bon), taip pat išnešamas žibintas, kuris parodo kelią į mirusiųjų pasaulį (okuri-bi). Dar viena graži tradicija – plaukiantys žibintai. Mirusiųjų dvasios, kartu su žibintų šviesa, išplukdomos upe į jūrą.Taip palydima į tolimą kelionę.

Šventė baigiasi, ilgas kelias į namus ir… vėl “kimbama” į darbus. Visiems pažįstama pabaiga, ar ne ?